A MAGYAR FALUSI TELEPÜLÉSEK ÉSZAK-AMERIKÁBAN

Talán kevesen hallottak arról, hogy az Egyesült Államokban több magyar mezőgazdasági település is volt, de egy kivételével egy sem maradt hosszúéletű.

Az 1849-es menekültek vezetője Újházy László által alapított Új Buda Iowában, majd Texasban az Ormos Park hamarosan megszűnt. A gróf Haraszty Ágoston által alapított Harasztytown Wisconsinban hasonlóképpen járt. Georgiában Nyitra, Tokaj, Budapest nevű településeket magyar szőlőtermesztéssel foglalkozó parasztok alapították, akár csak a Fordhouse nevű községet Georgiában, de ott sem maradtak sokáig a magyarok. 

Még ma is található a térképen, egy Tolna nevű község Észak Dakotában, Balaton Minnesotában, de magyarok már nem lakják ezeket a helységeket sem. 

Az egyetlen fennmaradt amerikai magyar mezőgazdasági település története a Kanadában 1885-ben megalakult MAGYAROK LETELEPÜLÉSÉT ELŐSEGÍTŐ TÁRSASÁG-hoz fűződik. Ennek Esterházy O. Pál gróf volt az elnöke, alelnöke Zboray Tivadar.

Kanadában ember nem lakta, indiánoktól veszélyeztetett vidéken alakultak meg 1885 októberében az Esterházy, Kaposvár, Békevár, Otthon, Kunok völgye, Hunok Útja községek. A Saskatchewan tartományba települő magyarok száma a két világháború között elérte a 15 ezret. De Albertába is települtek magyar földművesek. Ma ezekből a településekből már csak Esterhazy létezik.

Pásztor ÁrpádAmerika Kanadától Panamáig” című könyvében írja az alábbiakat: (Budapest 1924) „A Hudson Bay Company műveletlen földjeit az ottawai kormány kisajátította, és a vasúttársaságokra bízta azok betelepítését. A Canadian Pacific vasút 1885. november 7-én készült el és már meg is érkeztek az első magyar telepesek a Whitewood állomásra, 35 magyar család Pennsylvaniából a leisenringi és a wickensi szénbányatelepekről, Pittsburghból és Scrantonból. Az első telephelyet Kaposvárnak keresztelték el.” Az Albertában és Saskatchewanban a magyarok letelepítéséért Esterházy Pál 25 ezer dollárt kért az ottawai kormánytól. Ács Tivadar az amerikai magyarokról írott könyvében leírja, hogy Esterházy Pál valójában Sarlay Pál nevezetű Kossuth katona volt, aki magát gróf Esterházynak adta ki. Ezzel szemben a mai is létező Esterházy falu honlapjának információja szerint Esterházy gróf eredeti neve Packh János volt.

1885 tele olyan hideg volt, hogy az egyik csoport, melyet Zboray Tivadar vezetett visszatért az USA-ba, mert nehezen viselték a mínusz 60 fokos hideget.

ÁRPÁDHON ALAPÍTÁSA

Zboray Tivadar, Bruszkay Gyula és Mocsáry Ádám 1895-ben New Orleanson át érkezett meg  louisianai Hammondba. Itt a Brakenridge Mill nevezetű fűrészmalom földet kínált eladásra, így lehetőség nyílt letelepedésre.  Zboray 1896-ban a honfoglalás ezeréves évfordulója tiszteletére ezt a települést Árpádhonnak nevezte el. 

A fűrésztelep fenyőfákat vágatott ki s a helyén termelésre alkalmas földet ajánlott jutányos áron. Alaptőke nélkül is elkezdődhetett a háztáji gazdálkodás és kertészkedés. Napközben a fakitermelésen, este otthon a saját földjükön dolgoztak a bányászból újra földművessé vált magyar emigránsok.

Napi 1 dollár volt a kereset és 200 dollárért 20 acre (8 hektár) földet vásárolhattak ötévi részletre. Műtrágyát és mezőgazdasági eszközöket is bérelhettek a fűrészmalomtól. A fűrészmalom egy közösségi házat épített számukra, ahol gyűléseket, ünnepélyeket és egyházi szertartásokat tarthattak. Az első telepesek itt szállhattak meg mielőtt házat építettek maguknak. Itt tartották az iskolai oktatást is. 1905-ben a Clevelandból érkező ref. lelkész Csutoros Elek itt keresztelte meg az első 7 gyermeket.

A magyar telepesek epertermesztésbe kezdtek, amit a környéken korábban letelepedett olasz bevándorlóktól tanultak el. Családi vállalkozás az epertermesztés, meggazdagodni nem lehetett belőle, de tisztességesen megélni igen. Jó szervezéssel akár 500 dollár is lehetett a haszon 20 acre földből az 1913-as években. Igyekeztek újabb telepeseket toborozni: A clevelandi Szabadság újságban hirdettek: IDE ÁRPÁDHONBA! VISSZA AZ ŐSI FOGLALKOZÁSHOZ! HAZÁNKFIAI VISSZA AZ EKESZARVÁHOZ

A hirdetések megtették a hatásukat, 1900-ben 17 család, 1910-ben 65 család, majd a csúcsponton 1935-ben 350 család, kb. 1500 magyar élt itt. 

ÁRPÁDHONI SZERVEZETEK

1907-ben alakul az első magyar érdekvédelmi szervezet, a Hungarian Mutual Assistance Association. 1908-ban Temetkezési Segélyegyletet alakítanak, 1913–ban magyar nyelvű KERTÉSZLAP indul.  A First Hungarian Farmers Association 1908-tól 1975-ig működik. A földnek egy részét közösen művelik. Sikeresek, északra küldték piackutatásra egy tagjukat.

Egyházi szervezetek alakulnak, 2 magyar templom épül. 1907-ben a reformátusok szerveződnek meg, Kovács János az első ref. pap. A templomhoz a fűrészmalom ad ingyen 8 hektár földet és a magyar közösség építi fel kalákában. 1908 és 1910 között a magyar katolikus templom is elkészült, amit skóciai Szt. Margitról, Szent István unokájáról neveztek el. Egy magyar származású apáca Mary Friedman egy apácarendet alapít, az egyetlen magyar apácarend az USA-ban. Ez egy tanítórend volt.

SZAMÓCA PRÉDIKÁTOR

Alex Bartus református lelkész lett Árpádhon mindenese, egy személyben magyar és angol nyelvű gondozó, agronómus, harangozó, eperfarmer, szövetkezeti könyvelő, cserkészvezető, a magyar iskola igazgatója, tanítója, a település életének erőskezű vezetője. Ma csak a falu idősei tudnak még magyarul, s mind tőle a strawberry preachertől, a “szamóca prédikátorától” tanulták meg a magyar nyelvet. 

Alex Bartus Jr. Tiszadobon született 1892-ben. Édesapja szegény részesbérlő volt, aki egyedül vándorolt ki Amerikába és bányászként dolgozott. A fiatal Alex 10 éves volt, amikor az apja id. Alex Bartus a családot maga után hívta. Az apa a Szabadság újságban látott hirdetésben olvasott az árpádhoni letelepedés lehetőségéről.  A gyerek hamar megtanult angolul és a fűrészmalomban ő lesz a tolmács, többet keresett mint a szülei: napi másfél dollárt. A közösség elküldi Bloomfield College-ba teológiára, New Jerseybe, majd Chicagóban tanul. 1920-ban kerül vissza a falujába és 1969-ig a szolgál a település lelkészeként. Nyugdíjaztatása után beiratkozik jogi egyetemre és azon fáradozik, hogy hivatalos magyar nyelvoktatás legyen a településen. Még életben éri a hír, a federális kormány 1977 júliusában engedélyezi a kétnyelvű oktatást Albanyban.

8 éven keresztül rendszeresen érkeznek oktatók Magyarországról. 

OKTATÁS 

Livingston Parish az egyik legelmaradottabb része volt louisianai államnak, az irástudatlanság a második legnagyobb a volt az államban.

Eredetileg 1912-ben egy református lelkész, Csontos András kezdi el az általános iskolai elemi oktatást magyarul az Immigration Houseban.

1913-ban a katolikus templom mellett egyházi iskolát építettek, ez egy egytermes kis épület volt. Amite, LA-ból költöznek apácák Árpádhonba és angolul tanítanak. A megalakuló magyar apácáknál is van oktatás a zárdában katolikus gyerekek számára angol nyelven. A harmincas években, miután elköltöznek Árpádhonból New Orleansba, egészen a hetvenes évekig 2 apáca él itt és bibliórákat tartanak a gyermekeknek.

Későbbi években Albanyban és Spriengfieldben van angolnyelvű elemi iskola az árpádhoni fiataloknak. Egészen a hatvanas évekig az epertermesztési szezonhoz igazították az iskola évet. Március végén fejeződött be a tanítás, amikor az eperszedés elkezdődött.

1922-1942 kéthónapos nyári magyar iskolát szervez Bartus tiszteletes.

KÉTNYELVŰ OKTATÁS

A Baton Rougeban francia nyelvet tanító Friedrichs Gizella kezdeményezésére indult el a Project-három elnevezésű vállalkozás. Albany faluban elegendő magyar család élt ahhoz, hogy az USA törvényei alapján a napi délelőtti oktatás egy-egy osztályban két nyelven angolul és magyarul folyjék. Az Egyesült Államok központi kormányzata három évre biztosította a program anyagi fedezetét, 147 ezer dollárt, a továbbiakban a Louisiana állam támogatta az oktatást. 

Albanyban elindított program egyrészt a magyar és az angol nyelv együttes és egyenlő súlyú iskolai oktatását tartalmazta, másrészt a magyar tanárképzést is.

Először magyarországi tanárok tanítottak 1977-1984 között Albanyban. Névszerint Molnár Zsuzsa és Fritmann Magda, Galántai Ambrus, Pintér Tamás, Nagy András, Böröcz József és Magyarics Tamás.

A felnőtteknek esti foglalkozásokat, faluoktatást tartottak a magyarországi tanárok: hímzés énektanítás, táncoktatás volt.

Elkerülhetetlenné vált, hogy kialakuljon egy olyan tanári kar, amely magyarul jól beszélő amerikaiakból áll.

A Szövetségi Kormány anyagi támogatásával elkezdődött a „Magyar Program”, azaz a magyar tanárképzés. A 30 jelentkező 3 év alatt kétnyelvű, speciális tanári diplomát szerzett. A Southeastern University Hammond, Dél-Louisianai Egyetem vállalta a magyar szakos tanárok oktatását, s az ottani tanfolyam résztvevőit az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége alatt a Debreceni Nyári Egyetem 1978-1984 között magyar nyelvre, történelemre képezték. 

Southeastern University Hammond college credit-et ad érte.

A Magyarok Világszövetsége az ország nevezetességeivel ismertette meg a leendő tanárokat, hogy átfogó képet nyerjenek az ország múltjáról és jelenéről.

1986-ban szünt meg a kétnyelvű oktatás.

ISKOLAMÚZEUM

Az árpádhoni egykori iskola épülete már évek óta elhagyatott. Ebben az épületben tanultak a magyar gyerekek évközben angolul 1925-1942 között és nyáron nem hivatalosan magyarul Bartus tiszteletestől.

Az épület 1910-ben épült eredetileg a szomszéd faluban volt, s amikor a magyarok iskolája Árpádhonban 1920-ban leég ezt az épületet a Livingston parish adományozza a magyaroknak elemi iskolaként.

A szomszéd faluból, Springfieldből 3 részben vontatják Árpádhonba az épületet.  Esténként pedig ugyanitt angolra tanítják a felnőtteket, akiknek az állampolgársági vizsgájukhoz feltétlen fontos a nyelvtudás. 

A több mint száz éve alakult magyar településen és környékén jelenleg közel háromszáz magyar leszármazott él, Árpádhon ma is a legnagyobb magyar mezőgazdasági település az Egyesült Államokban. A magyar nyelvet azonban már csak elvétve beszélik. 

A helybeliek a volt magyar iskola épületében magyar múzeum felépítésén és berendezésén dolgoztak 2005 óta, melyet sikerült megnyítniuk, igy ez lett Amerika harmadik állandó magyar múzeuma. 

Az épület az igen forgalmas, Interstate 12-es útról közelithető meg. Ez az  út Floridát köti össze Kaliforniával és keresztbe szeli az  országot. Árpádhoni Magyar Múzeum épületét a Hwy 43-as  úton találjuk.

CÍM: HSHS P.O. Box 1909, Albany, LA 70711 

HONLAP : www.magyars.org 

2019-09-28T15:41:05+00:00